за Babylonia  поткрепители  стара верзија  нарачки  .en

 На еден CD-ROM:


35 различни јазици

80
автори

130
книги [комплетен список]

138
минути музика (вграден mp3 player)

10.000
страници текст

35.000
примероци

дополнителни 1.000
примероци

============================

 Содржините на Babylonia се подготвени за PC и PocketPC
 Babylonia содржи пребарувач низ содржините и можност да ги
 додадете Вашите омилени книги во списокот на фаворити.

 Секој автор е претставен со био-библиографска белешка и фото.
 Сите книги се подготвени за печатење. Ви треба само обичен,
 домашен печатар. (и многу хартија...)

 Навигацијата низ Babylonia е достапна на 26 јазици.
 е-пошта: babylonia@blesok.mk

© Блесок.


ad